uryvsky

Уривський Леонід Олександрович

Професор, Доктор технічних наук

Електронна пошта: leonid_uic@ukr.net

Публікації

ORCID

Publons

Scopus

  • Доктор технічних наук (2009)
  • Професор (2011)
  • 1983 – «Кращий молодий винахідник України», «Винахідник СРСР»,
  • 2017 – Заслужений діяч науки і техніки України; Заслужений винахідник КПІ ім. Ігоря Сікорського ;
  • 2018 –  Обрання академіком Академії інженерних наук України ;
  • 2019  – Премія Національної академії наук України ім. В.М. Глушкова

Наукові напрямки

  • властивості завадостійкості надлишкових кодів у дискретних каналах зв’язку,
  •  інформаційні властивості каналів зв’язку в системах мобільного зв’язку

Дисципліни

Викладає дисципліни: «Основи теорії телекомунікацій», «Телекомунікаційний процесінг міжнародних фінансових систем», «Наукові дослідження за темою магістерської дисертації», «Організація наукових досліджень», «Мовна компетентність методики представлення дисертаційних досліджень», «Методи оцінки ефективності функціонування телекомунікаційних систем»,  «Потенціальна завадостійкість широкополосних сигналів», «Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці», «Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій та радіотехніки»