Теми дипломних робіт

ТЕМИ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 2020/ 2021 навч. рік.

Гр. ТІ-71

П.І.Б.

бакалавра

П.І.Б.

керівника

Тема бакалаврської роботи (українською)Тема бакалаврської роботи (англійською)
1Артюх Владислав ОлеговичПрофесор Могилевич Д.І.Методика визначення вільного паркувального місця на основі машинного навчанняMethods for determining free parking space on the basis of machine learning
2Биков Павло ІгоровичДоцент Кононова І.В.Аналіз роботи систем супутникового зв’язку на низькій орбітіAnalysis of low earth orbit satellite  based communication systems operation
3Бірчин Мар`яна Анатоліївна

Доцент

Правило В.В.

Вибір раціональної архітектури 4G мережі з урахуванням показника надійності мережіChoosing a rational 4G network architecture taking into account the network reliability indicator
4Гошко Анастасія Павлівна

Професор

Скулиш М.А.

Математична модель інтелектуальної системи керування перехрестямиMathematical model of intelligent intersection control system
5Дема Дмитро Ігорович

Доцент

Правило В.В.

Забезпечення заданих значень показників безпеки передавання інформації в 4G мережахProviding set values of information transmission security indicators in 4G networks
6Єрмолаєв Олександр Дмитрович

Ст.викладач

Суліма С. В.

Метод оптимізації SQL запитівSQL query optimization method
7Лазарєв Владислав Олександрович

Доцент

Кононова І.В.

Аналіз системи автоматизованого керування розумним будинкомAnalysis of the system of automated control of a smart home
8Перебаєва Катерина Сергіївна

Професор

Скулиш М.А.

Аналіз платформ зберігання великих данихAnalysis of Big Data storage platforms
9Петров Олександр Сергійович

Асистент

Курдеча В.В.

Дослідження інструментів аналізу й моделювання SDN мережResearch tools for analysis and modeling of SDN networks
10Сегеда Сергій АндрійовичДоцент Алєксєєв М.О.Метод підвищення продуктивності сервера за рахунок залучення незадіяних ресурсів пристроїв в мережіМетод підвищення продуктивності сервера за рахунок залучення незадіяних ресурсів пристроїв в мережі
11Смаглюк Володимир ОлександровичДоцент Алєксєєв М.О.Кластер контейнеризованих прикладних програм із застосуванням мобільних пристроїв та пристроїв Інтернету речейCluster of containerized applications with nodes deployed to mobile and IoT devices
12Ушаков Сергій Михайлович

Асистент

Курдеча В.В.

Метод кодування даних в мережі Інтернету Речей за допомогою нейромережіIoT data encoding method using neural network
13Хижняк Олексій Павлович

Доцент

Правило В.В.

Удосконалення архітектури системи “розумний будинок”, побудованої на основі IoTImproving the architecture of the “smart home” system, built on the basis of IoT
14Хижняк Сергій Павлович

Доцент

Правило В.В.

Забезпечення заданих показників безпеки в системах Інтернет речейEnsuring specified security indicators in IoT systems

ТЕМИ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 2020/ 2021 навч. рік.

Гр. ТІ-72

П.І.Б.

бакалавра

П.І.Б.

керівника

Тема бакалаврської роботи (українською) Тема бакалаврської роботи (англійською)
1 Берлоус Валерій Олександрович

Доцент

Штогріна О.С.

Проблемні питання при використанні концепції JIT в промисловому виробництві і способи їх вирішення Problematic issues in the use of the concept of JIT in industrial production and ways to solve them
2 Врачинська Арсенія Олексіївна

Асистент

Бугаєнко Ю.М.

Модифікований алгоритм попередньої обробки нечітких логічних правил Modified algorithm for pre-processing fuzzy logical rules
3 Гіззатуллін Данило Денисович

Асистент

Курдеча В.В.

Метод виявлення вторгнень в мережу Інтернету речей  за допомогою  нейромережі IoT intrusion detection method using a neural network
4 Гоч Богдан Олександрович

Доцент

Правило В.В.

Аналіз шляхів збільшення пропускної здатності 4G мереж Analysis of ways to increase the bandwidth of 4G networks
5 Дехтярук Костянтин Богданович

Професор

Скулиш М.А.

Метод представлення інформації  з відкритих баз великих даних Method of presenting information from open large databases
6 Манчха Анатолій Олександрович

Професор Могилевич Д.І.

Принципи роботи і варіанти використання IP АТС ASTERISK Principles of work and options of use IP ATE ASTERISK
7 Карлін Павло Юрійович

Асистент

Курдеча В. В.

Модифікований метод взаємодії вузлів мережі Інтернету речей Modified method of IoT nodes interaction
8 Кузнецова Анастасія Андріївна

Професор

Скулиш М.А.

Віртуалізація серверів за допомогою хостів контейнерів The server virtualization using container hosts
9 Лабзов Дмитро Ігорович

Доцент

Кононова І.В.

Аналіз методів організації інфраструктури IoT Analysis of methods in organizing IoT infrastructure
10 Лісовський Олексій Володимирович

Доцент

Правило В.В.

Вибір раціональної архітектури 5G мережі на основі розгорнутих LTE мереж Choice of rational 5G network architecture based on deployed LTE networks
11 Дишлева Юлія Ігорівна

Професор

Скулиш М.А.

Періодизація мережевого трафіку локальної мережі за допомогою програмних аналізаторів трафіку Periodization of LAN network traffic using software traffic analyzers
12 Матвієнко Назар Тімурович

Доцент

Могильний С.Б.

Алгоритм визначення оптимального часу надсилання сповіщень користувачу з використанням машинного навчання An algorithm to determine the most optimal time for notifications powered with Machine Learning
13 Оліфіренко Роман Сергійович

Професор Скулиш М.А.

Удосконалений спосіб функціонування  гіпервізора NFV  в мережах SDN Improved operation of the NFV hypervisor in the SDN
14 Папушой Ольга Костянтинівна

Професор Могилевич Д.І.

Удосконалена методика оцінки структурної надійності телекомунікаційної мережі Improved methods for estimation structural reliability of the communication network
15 Піднебесний Андрій Володимирович

Доцент

Новогрудська Р. Л.

Автоматизовані робочі процеси для оцінки якості функціонування наукових та освітніх установ

Automatic

approaches to assessing the quality of scientific and educational institutions

16 Романовський Владислав Анатолійович

Асистент

Курдеча В. В.

Архітектура мережі Інтернету речей для системи моніторингу стану здоров`я людини The IoT architecture for a human health monitoring system
17 Семенюк Антон Миколайович

Профессор

Скулиш М.А.

Композиція приватної хмари за допомогою програмного забезпечення з відкритим кодом Composition of a private cloud using open source software
18 Якубовська Катерина Андріївна

Професор

Скулиш М.А.

Метод розробки віртуальних машин під специфічні завдання Мethod of developing virtual machines for specific tasks

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 2020/ 2021 навч. рік.

Гр. ТІ-91мн

Прізвище, ім’я, по батькові студентаТеми магістерських дисертаційПосада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
1Миніч Марина Адамівна

Система інформаційної підтримки транспортного потоку для
проекту розумного міста

Transport flow information support system for a smart city project

Доцент 
Могильний Сергій Борисович

2Міхненко Ярослав ОлександровичМодифікований метод передачі даних в мережі Інтернету
Речей
Modified method of data transferring in the Internet of Things networkПрофесор Скулиш Марія Анатоліївна