Освітня програма Системи та мережі електронних комунікацій

Інститут телекомунікаційних систем проводить набір на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітньою програмою:
Системи та мережі електронних комунікацій
Освітньо-професійна та освітньо-наукова програми (ОПП/ОНП):

бакалавр
ОПП магістр
ОНП магістр
PhD

Освітня програма «Системи та мережі електронних комунікацій» спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із побудови мереж зв’язку наступного покоління (мультисервісних мереж), які забезпечують надання повного набору сучасних та перспективних послуг з гнучкими можливостями щодо їх управління, створення  універсальної мультипротокольної транспортної мережі з розподіленою комутацією на основі програмних комутаторів (Soft Switch), а також мереж доступу, що забезпечують підключення термінальних пристроїв користувача та інтеграцію з традиційними мережами зв’язку.

Освітня програма «Системи та мережі електронних комунікацій» надає можливість випускникам опанувати спеціальні знання із:

 • впровадження та реалізації методів конвергенції (взаємодії та поєднання) телекомунікаційних систем та мереж;​
 • синтезу сучасних мультисервісних мереж;
 • проведення перепланування і модернізації телекомунікаційних систем та мереж.
 • методів управління з використанням відповідних протоколів та інтерфейсів систем управління телекомунікаційними системами та мережами
 • ​планування та проектування фотонних (волоконно-оптичних) високошвидкісних транспортних систем та мереж;
 • особливостей організації телекомунікаційних мереж при розгортанні та експлуатації технологій стільникового зв’язку 3-го (3G), 4-го (4G), 5-го (5G) поколінь;
 • планування мереж синхронізації операторів зв’язку;
 • експлуатації технічних засобів телекомунікаційних систем та мереж;
 • технологій технічного та криптографічного захисту інформації;
 • розрахунку параметрів адаптивних телекомунікаційних систем;
 • створення віртуальних приватних мереж (VPN) на базі технології MPLS;
 • налагодження міжмережевої взаємодії телекомунікаційних мереж різних поколінь.

Освітня програма «Системи та мережі електронних комунікацій» забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну підготовку за загальною програмою галузі знань «Електроніка та телекомунікації», спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» на трьох рівнях вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. 

Рівень бакалавра забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, монтажу, налагодження, контролю, діагностування стану обладнання та програмного забезпечення інформаційних і телекомунікаційних систем, мереж теле- та радіомовлення, систем передачі, систем комутації, обладнання доступу та кінцевих пристроїв користувача.

Pівень магістра забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та впровадженню нових та інноваційних телекомунікаційних систем та мереж для створення архітектури мереж та систем новітніх поколінь (NGN, FGN) у відповідності до вимог Міжнародного союзу електрозв’язку та інших інституцій і реалізації на базі цієї архітектури надання нових інфокомунікаційних послуг.

Рівень доктора філософії забезпечує надбання компетенцій по прогнозуванню напрямів розвитку систем телекомунікацій, здійсненню наукових досліджень за цими напрямами, впровадженню нових напрямків розвитку систем та мереж електронних комунікацій.