Науково-технічні групи та гуртки

На кафедрі працюють науково-технічні гуртки:

Студентський науковий гурток «Інтернет речей та інформаційні технології» наукового-технічного спрямування – це добровільне об’єднання студентів, яке створено для здійснення організаційно-виховної роботи та знаходиться на майновій базі інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Метою Гуртка є підвищення рівня знань з тематики Інтернета речей та інформаційних технологій бакалаврів та магістрів в рамках забезпечення єдності навчальної, науково-пізнавальної роботи студентів, формування знань з новітніх технологій та ознайомлення тенденцій розвитку інфокомунікацій.
Завдання Гуртка:
– створення сприятливих умов для ефективної та науково-пізнавальної діяльності студентів;
– сприяння виявленню найбільш здібних і талановитих, схильних до наукової роботи студентів;
– систематизація набутих студентами теоретичних знань з Інтернету речей та інформаційних технологій та відтворення, тлумачення і використання їх у науково-пізнавальній діяльності;
– узагальнення, аналіз та презентація результатів власної науково-дослідницької діяльності студентів у ході підготовки публікацій, доповідей на наукових конференціях та семінарах, у процесі створення факультативних спецкурсів з інформаційно-телекомунікаційних дисциплін аспірантами та викладачами кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж;
– активізація творчих здібностей студентів при написанні наукових робіт, що визначає готовність до створення принципово нових ідей на базі поєднання якісної технічної освіти та знань;
– використання документальних джерел та літератури для наукового пошуку;
– підготовка студентської молоді до самостійної науково-творчої діяльності.

За 4-і роки існування членами гуртка стали більше 30 студентів ІТС. Члени гуртка неодноразово були призерами Всеукраїнських олімпіад та конкурсу студентскьих наукових робіт. Учасниками гуртка підготовлено більше 70 публікацій на наукову тематику. Студенти мають можливість долучалися до накових робіт кафедри, що сприяє поглибленню знань, отриманню досвіду та практичних навичок. А також можливості проведення експериментальних досліджень при підготовці бакалаврських та магістерських робіт.

Студентський науковий гурток «Інтернет речей та інформаційні технології» запрошує до своїх лав всіх бажаючих! 

Науково-дослідні групи:

  • “Big data, сервіси обробки та аналізу” (кер. Глоба Л.С.).
  • “Якість функціонування та надійність складних технічних систем” (кер. Могилевич Д.І.).
  • “Системи керування якісттю надання послуг в інформаційно-комунікаційних системах” (кер. Скулиш М.А.).
  • “Дослідження інформаційних можливостей каналів телекомунікацій в перспективних технологіях безпроводового зв’язку”

Науковий керівник групи: д.т.н., проф. зав. кафедри Л.О. Уривський
Основні завдання групи:
– Розробка загальнотеоретичних аспектів розвитку прикладної теорії інформації та практичне впровадження при аналізі інформаційних можливостей систем на фізичному та канальних рівнях, впровадження наукових результатів роботи групи в учбовий процес у вигляді нових лекцій і лабораторних робіт з дисциплін «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій». Дослідження інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в перспективних технологіях безпровідного зв’язку.
Наукові кадри (аспіранти і магістри) беруть участь в процесі: проведення наукових конференцій, проведення науко-дослідних робіт, зокрема ініціативних, публікацій наукових досягнень в наукових журналах, у тому числі в наукометричних і зарубіжних виданнях.
Включені до складу групи такі фахівці з визначенням напрямів їх роботи:
к.т.н., ст. викладач Мошинська А.В. за напрямом «Розвиток принципів прикладної теорії інформації на прикладах перспективних технологій безпроводового зв’язку»;
к.т.н., ст.викладач Прокопенко К.А. за напрямом «Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в технологіях безпроводового зв’язку»;
аспірант Осипчук С.О. за напрямом «Інформаційні моделі технологій Multiway»;
Ляхович Віталій Вікторович (ТС-31м) за напрямком: “Аналіз методів підвищення пропускної здатності в сучасних безпроводових технологіях зв’язку”;
Вергун Світлана Миколаївна (ТС-01) за напрямком: “Дослідження екстремумів продуктивності в радіо лініях безпроводового радіо доступу”;
Гальонко Євген Вікторович (ТС-01) за напрямком: “Порівняльна характеристика сучасних безпроводових технологій зв’язку за показниками продуктивності”;
Іонець Іон Іліч (ТС-01) за напрямком: “Особливості забезпечення завадостійкості в багатопроменевих каналах мобільного зв’язку”;
Шмігель Богдан Олегович (ТС-01) за напрямком: “Оцінка продуктивності систем мобільного зв’язку з на-но та пікосотами”;
Куляс Анна Анатоліївна (ТС-01) за напрямком: “Використання EFP технології у сучасних мережах доступу”;
Шилов Павло Сергійович (ТС-81с) за напрямком: “Дослідження методів оцінки критеріїв функціонування систем управління телекомунікаційними мережами”;
Ляхович Віталій Вікторович (ТС-31м) за напрямком: “Аналіз методів підвищення пропускної здатності в сучасних безпроводових технологіях зв’язку”;
Вергун Світлана Миколаївна (ТС-01) за напрямком: “Дослідження екстремумів продуктивності в радіо лініях безпроводового радіо доступу”;
Гальонко Євген Вікторович (ТС-01) за напрямком: “Порівняльна характеристика сучасних безпроводових технологій зв’язку за показниками продуктивності”;
Іонець Іон Іліч (ТС-01) за напрямком: “Особливості забезпечення завадостійкості в багатопроменевих каналах мобільного зв’язку”;
Шмігель Богдан Олегович (ТС-01) за напрямком: “Оцінка продуктивності систем мобільного зв’язку з на-но та пікосотами”;
Куляс Анна Анатоліївна (ТС-01) за напрямком: “Використання EFP технології у сучасних мережах доступу”;
Шилов Павло Сергійович (ТС-81с) за напрямком: “Дослідження методів оцінки критеріїв функціонування систем управління телекомунікаційними мережами”.
Основні організаційні задачі забезпечення діяльності групи:
– Участь в конкурсах наукових робіт студентів;
– Виконання ініціативних проектів, зареєстрованих в установленому порядку.

  • Дослідження технологій передавання мультимедійного трафіку в мережах зв’язку наступного покоління

Науковий керівник групи: к.т.н, доцент кафедри ТС В.В. Максимов.
Основні завдання групи:
Розробка концепції конвергенції існуючих аналогових телекомунікаційних і інформаційних ятерів на базі протоколу IP, впровадження наукових результатів роботи групи в учбовий процес у вигляді нових лекцій і лабораторних робіт з дисциплін «Теорія ятерів управління і комутації» і «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій».
Підготовка наукових кадрів (магістрів) в процесі: участі в наукових конференціях; участі в науко-дослідних роботах, зокрема ініціативних; публікацій наукових досягнень в наукових журналах, у тому числі в наукометричних і зарубіжних виданнях.
Загальний напрям робіт групи: Розробка концепції конвергенції існуючих аналогових телекомунікаційних і інформаційних ятерів на базі протоколу IP, впровадження наукових результатів роботи групи в учбовий процес у вигляді нових лекцій і лабораторних робіт з дисциплін «Теорії мереж управління і комутації».
Включено до складу групи таких фахівців з визначенням напрямів їх роботи:
професор Горицький В.М. за напрямком управління інформаційною безпекою на основі управління ризиками;
доцент Бердников О. М.за напрямком “Розробка мультисервісного доступу мереж нового покоління”;
доцент Гаттуров В.К. за напрямком “Розробка мультисервісного доступу мереж нового покоління”;
старший викладач Лісковський І.О. за напрямом дослідження методів управління якістю послуг в мережах нового покоління;
старший викладач Новіков В.І. за напрямом розробки та вдосконалення ІР мереж, побудованих на базі систем супутникового зв’язку DVB, – RCS і SCPC;
Кравченко Дмитро Олександрович (ТС-31м) за напрямком : “Аналітичні вирази кількості службової інформації IS-ISі OSPF”;
Панасюк Микола Сергійович (ТС-31м) за напрямком: “Службова імпортація в протокол OLSR 2-х та 3-х скачкових MPR вузлів”;
Чмихун Сергій Олександрович (ТС-31м) за напрямком: “Дослідження алгоритму перегрузки TCP-Reno”;
Балабан Анна Вікторівна (ТС-01) за напрямком: “Порівняльний аналіз xDSL технологій та їх використання в мережах зв’язку”;
Бондаренко Євген Ігорович(ТС-01) за напрямком: “Розподілені вузли комутації послуг. Аналіз та розробка”;
Дмитриєв Василь Васильович (ТС-01) за напрямком:” Аналіз основних сервісів технології IMPLS;
Ципанов Володимир Олександрович (ТС-01) за напрямком:” Системи створення мультисервісних локальних мереж з урахуванням надійності та безпеки запропонованих послуг”;
Побута Олег Володимирович (ТС-01) за напрямком:” Анализ технологии MPLS Traffic Engineering (TE)” ;
Мажаренко Євген Віталійович (ТС-01) за напрямком:” Аналіз використання FreeSwitsh в корпоративних мережах”;
Сліпець Юрій Юрійович (ТС-01) за напрямком:” Алгоритми взаємодії протоколів в телекомунікаційних мережах на базі Softswich”;
Семініченко Вікторія Вікторівна (ТС-01) за напрямком:” Використання 3Gроутерів для моніторингу та управління віддаленими об’єктами”;
Михайлюк Марина Василівна (ТС-01) за напрямком:” Використання NG SDH у сучасних транспортних мережах”;
Кевшин Світлана Петрівна (ТС-01) за напрямком:” Аналіз технічних рішень побудови проводової мережі”;
Лазарев Костянтин Дмитрович(ТС-01) за напрямком:” Криптографічні системи з безумовною стійкістю на основі концепції відвідного каналу”;
Нещерет Олександр Олегович (ТС-31) за напрямком:” Розробка територіально розширеної мережі підприємствами на основі технології MPLS”;
Тихоненко Тетяна Іванівна (ТС-81с) за напрямком: ” Побудова VoIP мережі підприємства на базі платформи Asterisk”;
Темчур Іван Олександрович (ТС-81с) за напрямком:” Дослідження методів оцінки продуктивності серверних платформ”;
Коваленко Олексій Євгенович (ТС-81с) за напрямком:” Розробка варіантів побудови абонентського доступу на базі FTTx мереж”;
Полтавська Аделіна Глібівна (ТС-81с) за напрямком:” Дослідження методик оцінки ризиків інформаційної безпеки”;
Пузько Оксана Сергіївна (ТС-81с) за напрямком: ” Дослідження принципів управління якістю IP – телефонії”;
Пхайко Ірина Валеріївна (ТС-81с) за напрямком:” Управління службою захисту інформації в установі”.
Основні організаційні задачі забезпечення діяльності групи вважати такі:
– Участь в конкурсах наукових робіт студентів;
– Виконання ініціативних проектів, зареєстрованих в установленому порядку.

  • Дослідження і розробка смугових фільтрів і антен на основі діелектричних резонаторів

Найменування групи: “Діелектроніка”. (Наук. кер. О.О. Трубін).
Загальний напрямок робіт групи: Розробка концепції та побудови широкого кола частотно-селективних пристроїв, побудованих із застосуванням діелектричних резонаторів для систем зв’язку міліметрового та інфрачервоного діапазону довжин хвиль.
Науковий керівник групи: проф. О.О. Трубін.
Склад наукової групи:
– М.н.с. Трубаров І.В. (напрям досліджень: «Частотно-селективні антени на діелектричних резонаторах»);
– Аспірант Існюк Т.В. (напрям досліджень: «Моделювання елементів систем зв’язку на основі використання пристроїв з діелектричними резонаторами»).