Наукова школа

Наукові групи

Назва НГ Керівник Склад наукової групи
Big data, сервіси обробки та аналізу д.т.н. проф. Глоба Лариса Сергіівна доц. Новогрудська Р.Л., доц.  Попова М.А., доц.  Алексеев М.О, ас.  Курдеча В.В., асп.Гаєвий, асп. Бугаєнко, асп.Гвоздецкая, асп. Прокопець
Якість функціонування та надійність складних технічних систем д.т.н., проф. Могилевич Дмитро Ісакович проф. Могилевич Д.І., доц. Кононова І.В., доц. Правило В.В.
Системи керування якісттю надання послуг в інформаційно-комунікаційних системах д.т.н., с.н.с. Скулиш Марія Анатоліївна доц. Суліма С.В., доц. Ільницкий А.І., доц. Астраханцев А.А,, ст. Мисько Н., маг. Остапенко М., маг. Мороз А.
Дослідження інформаційних можливостей каналів телекомунікацій в перспективних технологіях безпроводового зв’язку д.т.н., проф. Л.О. Уривський к.т.н., ст. викладач Мошинська А.В. за напрямом «Розвиток принципів прикладної теорії інформації на прикладах перспективних технологій безпроводового зв’язку»; к.т.н., ст.викладач Прокопенко К.А. за напрямом «Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в технологіях безпроводового зв’язку»; аспірант Осипчук С.О.
Дослідження технологій передавання мультимедійного трафіку в мережах зв’язку наступного покоління к.т.н, доцент В.В. Максимов професор Горицький В.М. за напрямком управління інформаційною безпекою на основі управління ризиками; доцент Бердников О. М.за напрямком “Розробка мультисервісного доступу мереж нового покоління”; доцент Гаттуров В.К. за напрямком “Розробка мультисервісного доступу мереж нового покоління”; старший викладач Лісковський І.О. за напрямом дослідження методів управління якістю послуг в мережах нового покоління; старший викладач Новіков В.І. за напрямом розробки та вдосконалення ІР мереж, побудованих на базі систем супутникового зв’язку DVB, – RCS і SCPC
Дослідження і розробка смугових фільтрів і антен на основі діелектричних резонаторів проф. О.О. Трубін м.н.с. Трубаров І.В. (напрям досліджень: «Частотно-селективні антени на діелектричних резонаторах»); Аспірант Існюк Т.В. (напрям досліджень: «Моделювання елементів систем зв’язку на основі використання пристроїв з діелектричними резонаторами»)