Громадське обговорення

УВАГА!

Представляємо для громадського обговорення освітні програми, за якими проводиться підготовка здобувачів вищої освіти кафедрою Інформаційно-комунікаційних технологій та систем навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського Пропозиції та зауваження щодо змісту освітніх програм надсилати на електронну адресу: v.v.pravylo@ukr.net

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

       Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти